Categories

IKONY PRAWOSŁAWIA Matka Boska z Białyniczy 20 Rubli Białoruś 2014 Srebrna Moneta


  • Code: 1763
  • Availability: Available
  • Price: €106.90
  • szt.
  • Tell a friend
| more

CUDOWNE IKONY PRAWOSŁAWIA 20 Rubli Białoruś 2014

 


Specyfikacja Techniczna:Rok Emisji                                                           20 Rubli Białoruś 2014.
Nakład                                                                                10.000szt.
Srebro/Waga                                                            Ag 925/(31,10 gram)
Wymiar                                                                             30x45 mm.

 CUDOWNE IKONY PRAWOSŁAWIA MATKA BOSKA Z BIAŁYNICZY 2014


Kolejna moneta z serii "Cudowne ikony prawosławia" - seria wyemitowana przez Narodowy Bank Białorusi. Legenda głosi, że ikona Matki Boskiej Białynickiej została przywieziona na terytorium współczesnej Białorusi przez mnichów uciekających przed najazdem Batu-chana. Na wzgórzu, w pobliżu rzeki Druć, założyli kościół św. Eljasza Proroka i klasztor. Już po pierwszej nocy w nowym miejscu ikona zaczęła emanować niezwykłym światłem. Cudowna poświata była widoczna w ciągu kolejnych nocy. Na pamiątkę tego cudu miejsce to nazwano "Białymi nocami" czy też "Białyniczami". Od 1634 roku ikona znajdowała się w klasztorze Karmelitów w Białyniczy, założonym w 1624 przez Lwa Sapiehę - kanclerza Wielkiego Księstwa Litewskiego. Według miejscowej legendy, po długich modlitwach klasztornej wspólnoty ikona została namalowana przez anioła, który przybył do klasztoru pod pretekstem pielgrzymki. Zdaniem naukowców, obraz został namalowany w 1634 roku przez nieznanego mistrza. W 1655 roku ikona została przeniesiona do twierdzy Lachowicze i według współczesnych przekazów pomogła wytrzymać broniącemu się garnizonowi trzymiesięczne oblężenie wojsk rosyjskich cara Aleksieja Michajłowicza dowodzonych przez Iwana Chowańskiego. Po wojnie między Państwem Moskiewskim a Rzeczpospolitą Obojga Narodów (1654-1667) obraz powrócił do klasztoru Karmelitów w Białyniczach. W 1755 roku, specjalna komisja przysłana przez katolickiego biskupa wileńskiego Jana Zienkowicza uznała ikonę za cudowną, a jej koronacja odbyła się 20 października 1761 roku. Złote korony zostały wykonane na koszt arystokratycznych rodzin Sapiehów oraz Ogińskich. W 1832 r. klasztor Karmelitów, a w 1876 kościół katolicki zostały zlikwidowane. Budynki zostały przekazane prawosławnemu klasztorowi św. Mikołaja a ikona pozostała w świątyni w tym samym miejscu. Była czczona zarówno przez prawosławnych jak i katolików. W latach 30-tych ubiegłego wieku, po zamknięciu kościoła w Białyniczach, ikona, według niektórych relacji, została przeniesiona do Muzeum Regionalnego w Mohylewie, jednak jej dalsze losy nie są znane. Uważa się, że zaginęła w 1941 roku wraz z innymi eksponatami muzeum. Znaczenie Ikony Białynickiej porównywane było do obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Pod koniec XIX w. do 10.000 pielgrzymów rocznie nawiedzało cudowny obraz, modląc się o zdrowie i szukając pocieszenia. Uroczystości na cześć Ikony Białynickiej odbywają się 25 kwietnia (12 kwietnia O.S.). P.A. Zharov Malarz ikon, Mińska Administracja Diecezjalna.Awers:Przedstawia kamienny krzyż znajdujący się na terenie grodziska Zameczek w Zasławiu, otoczony tradycyjnymi ornamentami, herb Republiki Białorusi, napisy w języku białoruskim: "Republika Białorusi", "20 Rubli", "2014" oraz "Ag925" Rewers;Przedstawia wizerunek Matki Boskiej z Dzieciątkiem wraz z dwoma aniołami podtrzymującymi jej koronę (pozłacane korony i aureole nad głowami Matki Boskiej i Dzieciątka, jak również anioły oraz elementy na szatach Matki Boskiej i Dzięciątka). Napis w języku białoruskim "Białynicka"..CUDOWNE IKONY PRAWOSŁAWIA -Matka Boska z Białyniczy - Do monety jest dołączony orginalny certyfikat .Nakład do 10.000. sztuk.

CUDOWNE IKONY PRAWOSŁAWIA 20R BIAŁORUŚ

KATEGORIA   - BIAŁORUŚ - ŚWIĘCI I RELIGIA -
IKONY PRAWOSŁAWIA Matka Boska Iwerska 20 Rubli Białoruś 2013 Srebrna Moneta
€106.90
ICON of the Most Holy Theotokos  of Barkalabovsk 20 Roubles Belarus 2012 Silver Coin
€104.52
ICON of the Most Holy Theotokos  of Vladimir 20 Roubles Belarus 2012 Silver Coin
€106.90
JOHN PAUL II Beatification Silver Prof Coin Hologram 5D Andorra 2011
€68.81
BEATIFICATION OF JOHN PAUL II 2$  Palau 2011 Silver Coin
€64.05